Banner 468 x 60px

 

31 Αυγ 2012

ΓΕΝΙΚΟ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ; (ΑΡΘΡΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ)

0 ΣΧΟΛΙΑ
Το άρθρο που ακολουθεί δεν είναι δικό μου. Είναι του εκπαιδευτικού Σεραφείμ Κερασιώτη (Εκπαιδευτικού -Μαθηματικού) - Διευθυντή 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου, και ουσιαστικά αναφέρει τα, δυστυχώς για πολλούς άγνωστα, πλεονεκτήματα που προσφέρει η φοίτηση σ΄ ένα Επαγγελματικό Λύκειο.

ΓΕΝΙΚΟ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜAΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ;
Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων ή έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη στη Β΄ τάξη των Γενικών Λυκείων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο σχολείων και θα πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι λόγοι τους οποίους ένας μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου θα θεωρήσει σημαντικούς για να επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).
Για ποιους σημαντικούς λόγους, ο μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), θα επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

1. Θα αναπτύξει μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων και των μαθημάτων ειδικοτήτων, τις ιδιαίτερες ικανότητές του, τις προσωπικές πρωτοβουλίες, την δημιουργικότητά του και την κριτική σκέψη.
2. Θα γνωρίσει και θα διδαχτεί τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει συναφείς δεξιότητες.
3. Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ., θα αποκτήσει ισότιμο και ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ΓΕ.Λ.
4. Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.
6. Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ για την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.
7. Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη, που θα είναι τέσσερα(4) μαθήματα γενικής παιδείας και δύο(2) μαθήματα της ειδικότητάς του.
8. Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσσερα(4) μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά και δύο(2) μαθήματα της Ειδικότητάς του) που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη.
9. Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑ.Λ. θα μπορεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑ.Λ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΤΟ ΓΕ.Λ.

ΕΠΑ.Λ. ΓΕ.Λ.

Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας.

—————————–

Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές
εξετάσεις.

Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές και πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων – γενικής παιδείας & ωφελιμότητας (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών) και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων.

Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ.
———————————————–

Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 3 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους.

—————————————–

Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.

Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.

Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.

Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.

Οι απόφοιτοι εισάγονται με ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις και με ειδικό ποσοστό στα ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών.

Πηγή άρθρου : www.kathigitis.org
Διάβασε περισσότερα...

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ (13/12/2011)

0 ΣΧΟΛΙΑ
Στα πλαίσια του μαθήματος Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που διδάσκεται στη Γ' τάξη του Ηλεκτρολογικού τομέα επισκεφθήκαμε στις 13/12/2011 τις εγκαταστάσεις της σχολής εκπαίδευσης της ΔΕΗ στην Άνοιξη (Κηφισιά). Η ενημέρωση των μαθητών ήταν ιδιαίτερα περιεκτική και περιελάμβανε πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία διαφόρων τύπων Υποσταθμών Μέσης τάσης


καθώς και για τις βασικές δοκιμές και τους ελέγχους που γίνονται σε Μετασχηματιστές διανομής.


Παράλληλα παρευρεθήκαμε σε εκπαίδευση εναεριτών (σε εκπαιδευτικό ικρίωμα πραγματικών διαστάσεων)


και σε επίδειξη, με τη βοήθεια μακέτας, όλων των βλαβών που συναντάμε στο δίκτυο της ΔΕΗ.


Ακολουθεί βίντεο μικρής διάρκειας από την εκπαίδευση ομάδας εναεριτών:Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτές της σχολής καθώς και όλους όσους συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση αυτής, της πολύ ενδιαφέρουσας, εκπαιδευτικής εκδρομής.

31/8/2012 , Εκπαιδευτικός Α.Χαλικόπουλος

Διάβασε περισσότερα...

19 Αυγ 2012

ΚΥΚΛΩΜΑ 4 ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

0 ΣΧΟΛΙΑ
Εφαρμογή:
Μέσω των ηλεκτρικών γραμμών που ήδη υπάρχουν, στην εγκατάσταση, για το κύκλωμα του φωτισμού κλιμακοστασίου μιας πολυκατοικίας (ο οποίος ενεργοποιείται μέσω του αντίστοιχου διακόπτη που βρίσκεται στον πίνακα κοινοχρήστων) δίνεται επιπλέον, η δυνατότητα στους ενοίκους της πολυκατοικίας να ελέγξουν ανεξάρτητο φωτιστικό σώμα στο δώμα - ταράτσα με τη βοήθεια ενός απλού διακόπτη φωτισμού.
Στο πλαινό μέρος ενός διακόπτη κλιμακοστασίου υπάρχουν δύο σχέδια κυκλωμάτων:
α) κύκλωμα 3 αγωγών ,
β) κύκλωμα 4 αγωγών.
Στο κύκλωμα των τριών αγωγών ο ουδέτερος είναι κοινός για μπουτόν και φωτιστικά σώματα και παράλληλα δεν υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα ελέγχου του ανεξάρτητου φωτιστικού σώματος.


Άσκηση Εργαστηρίου:
Στο παρακάτω βίντεο ο απλός διακόπτης που διακρίνεται αριστερά χρησιμοποιείται για το φωτιστικό βεράντας - δώματος . Τα δύο μπουτόν χρησιμοποιούνται για το φωτισμό κλιμακοστασίου (2 φωτιστικά σώματα):Υλικά άσκησης :

1) Αγωγοί 1,5 καρέ ( για : φάση , ουδέτερο , επιστροφές)

2) Απλός διακόπτης φωτισμού

3) Διακόπτες μπουτόν

4) Ηλεκτρονικός διακόπτης κλιμακοστασίου (hager, τύπος ΕΜ003)

5) Φωτιστικά σώματα τύπου "χελώνα"

6) Σωλήνες - κουτιά διακλάδωσης

7) Κλέμε(ν)ς

8) Μονοφασική Μπαλαντέζα

Εργαλεία άσκησης :

1) Κατσαβίδια

2) Πένσα

3) Μυτοτσίμπιδο

4) Απογυμνωτής αγωγών

Μεθοδολογία άσκησης :

Για την άσκηση αυτή , σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο, στείλαμε :
1) φάση στο L του ηλεκτρονικού διακόπτη κλιμακοστασίου, στο ένα άκρο κάθε μπουτόν καθώς και στο ένα άκρο του απλού διακόπτη φωτισμού (κοινή γραμμή)
2) ουδέτερο στο Ν του ηλεκτρονικού διακόπτη κλιμακοστασίου και στο ένα άκρο κάθε φωτιστικού σώματος (κλιμακοστασίου και ταράτσας-δώματος)
3) τις επιστροφές από τα φωτιστικά σώματα (κλιμακοστασίου και ταράτσας- δώματος) στο 3 του ηλεκτρονικού διακόπτη κλιμακοστασίου
4) τις επιστροφές από τα μπουτόν στο 4 του ηλεκτρονικού διακόπτη κλιμακοστασίου.

Ηλεκτρολογικό σχέδιο κυκλώματος 4 αγωγών :


Χρόνος πραγματοποίησης άσκησης :

1) 45 λεπτά σχεδίαση και ανάλυση του κυκλώματος

2) 45 λεπτά πρακτικό μέρος

Σύνολο : 2 εκπαιδευτικές ώρες

Διάβασε περισσότερα...